Q-Tutkimus

Q-Tutkimus on monipuolinen ja palveleva tutkimusyritys, jonka palvelut kattavat tarvittaessa tutkimusprojektin kaikki vaiheet. Tutkimukset voidaan toteuttaa myös suppeammin, jos esim. asiakas tarvitsee vain sähköisen tiedonkeruun.

Q-Tutkimus toimii Salosta käsin, mutta käytännössä toimialueena on koko Suomi.

Yleisimpiä kyselytutkimuksia ovat:
 •  
 •  
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt
  • Henkilöstökyselyt
  • Markkinatutkimukset
  • Jäsenkyselyt
  • Mielipidekyselyt
  • Lukijatutkimukset
  • Kuluttajatutkimukset
  • Paneelikyselyt
  • Bränditutkimukset
 •  

Kyselytutkimusprosessin kulku

Kyselytutkimusprosessi  koostuu kolmesta osasta suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.

Suunnitteluvaiheessa mietitään kysymykset ja koko kyselyn rakenne. Päätetään julkaisuaikataulusta ja vastaajien tavoittelusta. Valmis vastaajajoukko voi olla esimerkiksi yrityksen asiakasrekisteri.

Toteutusvaiheessa kysely toteutetaan yleensä Internetissä, koska sitä kautta vastaajat ovat helpoiten tavoitettavissa tänä päivänä. Paperinen kyselylomake on myös tarvittaessa mahdollinen.

Raportointivaiheessa Q-Tutkimus toimittaa aina tutkimuksen tuloksista raportin. Toimeksiantoon kuuluu aina kaiken raakadatan luovuttaminen asiakkaalle.

Ota yhteyttä ja kerro kyselytarpeistanne niin toteutetaan toimivin kokonaisuus juuri teille!