Kyselytutkimuksen tutkimusprosessi koostuu suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.


Q-Tutkimus toimittaa aina tutkimuksen tuloksista raportin. Toimeksiantoon kuuluu aina kaiken raakadatan luovuttaminen asiakkaalle.