Kyselytutkimuksen tutkimusprosessi koostuu suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.

Suunnitteluvaiheessa mietitään kysymykset ja koko kyselyn rakenne. Päätetään julkaisuaikataulusta ja vastaajien tavoittelusta. Valmis vastaajajoukko voi olla esimerkiksi yrityksen asiakasrekisteri. Kysely toteutetaan yleensä Internetissä, koska sitä kautta vastaajat ovat helpoiten tavoitettavissa tänä päivänä. Paperinen kyselylomake on myös tarvittaessa mahdollinen.

Q-Tutkimus toimittaa aina tutkimuksen tuloksista raportin. Toimeksiantoon kuuluu aina kaiken raakadatan luovuttaminen asiakkaalle.

Ota yhteyttä ja kerro kyselytarpeistanne niin toteutetaan toimivin kokonaisuus juuri teille!