Kyselytutkimuksen tutkimusprosessi koostuu suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Tarvitsetko apua kysymysrungon suunnittelussa vai ovatko kysymykset valmiina? Minkälainen toteutustapa olisi tehokkain? Löytyykö valmis vastaajajoukko, esimerkiksi asiakasrekisteri? Entä raportoinnin taso?

YLEISIMPIÄ KYSELYTUTKIMUKSIA:

Q-Tutkimus toimittaa aina tutkimuksen tuloksista raportin. Toimeksiantoon kuuluu aina kaiken raakadatan luovuttaminen asiakkaalle.