Q-Tutkimus

Q-Tutkimus kysyi salolaisilta tästä paljon puhuttaneesta aiheesta. Selvityksen tekijän näkökulmasta sanoisin, että varsin kipakkaa sananvaihtoa! Kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan vastauksia 1023 kpl. Voidaan todeta kyselyn otoksen olevan varsin luotettava. Mutta koska kyseessä ei ole tieteellinen tutkimus (kiinnostuneet lukekoot lisää vaikka täältä) niin ei julisteta näitä mielipiteitä ”salolaisten mielipiteiksi” vaan kyselyyn vastanneiden mielipiteiksi.

Toisekseen kyselyn käynnistymisen alkutunneilla oli hienoista ilmentymää kyselyn luotettavuudesta, koska sama henkilö saattoi vastata useamman kerran. Tämä oli tilapäinen häiriö lomakkeessa ja se kesti vain pienen hetken. Tuona aikana vastausten määrä ei kohonnut niin merkittävästi, että siitä voisi tulkita jonkinlaista epäluotettavuutta. Kyselyn päättymisen jälkeen on myös tehty selvitys epäluotettavuuden poissulkemiseksi kyselytutkimussovelluksen edustajan kanssa. Että jos jollakulla on vielä tästä aiheesta ”räpätettävää” niin minä nostan kädet pystyyn ja sanon vaan, että älkää ampuko viestintuojaa 😊.

Mikä ihmeen tunnin juna?

Sitten asiaan. Tunnin junallahan tarkoitetaan nopeaa junayhteyttä Helsingin ja Turun välillä. Oikeastihan välin kulkeminen kestää hieman yli tunnin (viilataan pilkkua, ihanaa 😊) ja tämänhetkisen tiedon valossa tämä nopea juna ei tule pysähtymään Salossa. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Suurin polemiikki Salon kohdalla aiheutuu historiallisen Lukkarinmäen asuinalueen suhteen. Kaavailtu ratalinjaus nimittäin jyräisi alleen jonkinmoisen osan tästä alueesta. Lukuisat kodit joutuisivat purkuun ja ymmärrettävästi tämä harmittaa – harmittaisi meitä jokaista jos oltaisiin samassa tilanteessa. Kuka uskaltaa alueelta ostaa asuntoa? Entäpä asuntojen arvo? Kannattaako kotia ja tonttia edes kunnostaa jos edessä on tämä? Kysymyksiä, jotka vaativat vakavaa pohdintaa. Tässä siis pääpiirteittäin syy miksi salolainen Lukkarinmäki-seura Ry lähti mukaan selvittämään mitä mieltä Salossa ollaan tästä tunnin juna -hankkeesta.

Tunnin juna -hankkeen nykyistä suunniteltua ratalinjausta vastustaa 71 % kyselyyn vastanneista. 26 % on ratalinjauksen kannalla ja 3 % ei osaa sanoa. Mielestäni melko selkeä tulos selkeään kysymykseen. Jos ratalinjausta muutettaisiin, tunnin juna -hanketta kannattaisi 22 % vastaajista. Pienoista kasvua, mutta ei merkittävää, sillä edelleen vastustajia löytyy 58 % verran. 20 % vastaajista ei osaa sanoa.

Kysymyksen ohessa esitettiin lisäkohta, jossa sai esittää vaihtoehtoisia ratalinjauksia. Ehdotuksissa nousivat esiin moottoritietä mukaileva ratalinjaus. Pääasia tuntuu olevan, ettei ratalinjaus kulkisi Lukkarinmäen läpi vaan kiertäisi sen; joidenkin mielestä vaikka kauempaakin.

Hyöty vs. haitat

Vastaajille esitettiin kyselyssä kolme vaihtoehtoa, joista sai valita mielipiteensä mukaisen vaihtoehdon. 69 % kannattaa nykyisen rantaradan parantamista tai kaksoisraiteen rakentamista. 24 % vastaajista on tunnin juna -hankkeen kannalla ja loput 7 % ei valitse kumpaakaan. Lopuksi vastaajat saivat perustella avoimesti vastauksiaan tai antaa muuta aiheeseen liittyvää palautetta – ja sitä todella tuli kahdenkymmenen sivun verran!

Pääpiirteittäin koetaan, että hankkeesta tuleva hyöty on huomattavan paljon minimaalisempi kuin sen mukanaan tuomat haitat. Näitä mainitaan olevan se, ettei juna edes pysähdy Salossa ja silti joudumme kaupunkina osallistumaan sen kustannuksiin. Lukkarinmäestä ollaan kovasti huolissaan muuallakin kuin kyseisellä asuinalueella. Enemmän toivottaisiin nykyisen rantaradan parantamista. Moni myös kokee, että radan/junan nopeudella saavutettava muutamien minuuttien etu ei ole vaivan arvoista.

Joku myös kannattaa hanketta

Toki muutama tunnin juna -hankkeen puolestapuhujakin on tuonut äänensä kuuluviin. Kehitykselle pitäisi antaa mahdollisuus eikä aina vastustaa kaikkea (kuten kuulemma Salossa on tapana, eräänkin vastaajan sanoin). Hanketta puolustetaan myös sillä, että junalla kulkeminen on tulevaisuutta ja sillä pääsee nopeasti työpaikkojen äärelle, kuten pääkaupunkiseudulle.

Se mitä seuraavaksi tapahtuu asian suhteen, on joidenkin muiden kuin meidän salolaisten käsissä. Tässä tulee tapahtumaan joko niin tai näin jollain aikataululla joka tapauksessa. Mielipiteitä on nyt ainakin kerätty ja koostettu niistä jonkinlainen suuntaa antava numeerinen lopputulos.